top of page
Skat3er & Leex Kf3r *** | In a disused hangar (trailer) 👣
Skat3er *** | ADIDAS white soccer socks 👣
Skat3er *** | Shoes off & tickling feet 👣
Skat3er *** | A gift for Ovalie88 👣

DC Spartan

My DC Spartan

ADIDAS white soccer socks